En nyutbildad sjuksköterska i Skåne, som vill jobba på ett universitetssjukhus, kan få 3 000 kronor mer i lön om hen är beredd att flytta till Uppsala, visar Vårdfokus granskning.

Skillnaden mellan vad storsjuk­husen betalar som lägst till en ny­utexaminerad har ökat, en konkurrenssituation som kan utnyttjas av den som söker jobb.


— Vi har helt enkelt bestämt oss för att vi vill öka lönenivåerna för sjuksköterskor. Vi behöver trygga kompetensförsörjningen på lång sikt, säger Åsa Thor-Gustafsson, HR-chef på Universitetssjukhuset i Örebro.

De har i procent haft bland de största ökningarna av lägstalöner sedan 2012 då studenternas löne­uppror tog fart på allvar.Arbetsgivarna själva vill inte säga att det är löneupproret som pressat fram förändringarna, utan pratar om bristen på sjuksköterskor som leder till färre sökande, fler vakanser och stängda vårdplatser.


Men en sak nämner alla: studenternas krav har tvingat chefer och HR-ansvariga att prata lön.

Det har bland annat lett till tydligare direktiv kring lönesättningen, som att tidigare erfarenhet ska löna sig, även vid anställning av nyutexaminerade. Men det är bara två av storsjukhusen som i dagsläget säger att det går att komma upp i så mycket som 25 000 kronor.