Psykiatrisk tvångsvård. Kliniska riktlinjer för vård och behandling
Ttuula Wallsten (RED)
(Gothia fort-bildning 2013)

Sjuksköterskans kärnkompetenser
Janeth leksell & Margret Lepp (red)
(Liber 2013)

Diabetes. Förebyggande arbete, behandling och uppföljning
Aanita Skafjeld & Marit Graue (red)
(Studentlitteratur 2013, 2:a uppl)