I slutet av förra året presenterade förbundsstyrelsen två förslag till ny organisation av Vårdförbundet. Det ena förespråkade färre och stora avdelningar – och det fick stöd från de stora avdelningarna. Det andra förespråkade fler och mindre avdelningar, vilket de mindre avdelningarna höll på.

Det splittrade mottagandet ledde till omarbetning och ett nytt förslag. Nu ska kongressen ta ställning till fem bärande principer som kan ligga till grund för utvecklingen av organisa­tionen.

Den första principen slår fast att medlemsviljan ska stå i fokus. Förbundets arbete ska utgå från enskilda medlemmars behov. Inget nytt för ett fackförbundet, men ordföranden Sineva Ribeiro säger att det behöver understrykas.

— Vi har sett i medlemsundersökningar att vi inte har levt upp till det medlemmarna vill ha av oss. Med den här principen vill vi att det ska framgå hur viktigt det är att få sin vilja företrädd oavsett var och för vilken arbetsgivare man arbetar.

Den andra principen är att medlem väljer förtroendevald i Vårdförbundet. I dag kan förtroendevalda väljas av lokala styrelser eller av förtroendevalda på expeditioner. Tanken är att det ska vara medlemmar på årsmöten, eller i en valkrets på ett sjukhus, som gör valet.Den tredje principen är att förtroendevald i Vårdförbundet är certifierad. Lokala företrädares varierande kunskaper har diskuterats länge och frågan om ett gemensamt kunskapsmaterial har återkommit på tidigare kongresser.

— Med en certifieringsutbildning vill vi optimera förutsättningarna för varje förtroendevald att utföra sitt uppdrag. I dag varierar utbildningarna, både i längd och innehåll. Medlemmar ska möta förtroendevalda med samma kunskapsgrund, säger Sineva Ribeiro.

Den fjärde principen handlar om avtalsråd. Enligt förslaget ska rådet bestå av tolv personer — tio som väljs av kongressen och två av för­bundsstyrelsen. Syftet är att öka insynen och bredda kunskapen under ett känsligt förhandlingsläge. Ordföranden tror att det kan väcka diskussion

— Problemet med dagens avtalskongresser är att när de samlas är det bara förbundsstyrelsen och förhandlarna som har sett avtalsunderlaget. Jag skulle ha velat se en större uppslutning, men vi kan inte släppa avtalsunderlag till 190 kongressombud när vi är mitt uppe i känsliga förhandlingar.

Den femte principen slår fast att Vårdförbundet ska vara en juridisk person. Det innebär gemensam ekonomi, årsredovisning, verksamhetsplan och gemensamma arbetsprocesser. Beslutet om en juridisk person togs redan för tolv år sedan, men har inte efterlevts.

— Förbundsstyrelsen väljs av kongressen för att leda verksamheten under kongressperioden. Det är omöjligt om vi ska hantera 30 verksamhetsplaner och lika många ekonomier, säger Sineva Ribeiro.


Vilket av stadgeförslagen gillar du bäst?
Ordförande Sineva Ribeiro:
En juridisk person. En gemensam verksam­hetsplan och en gemensam ekonomisk ram ger oss förutsättningar att prioritera och omprioritera frågor. I dag vill vi omfamna så mycket att vi har svårt att fokusera på några viktiga områden. Vi måste fråga oss varför Vårdförbundet finns och vad som är vår idé.