I maj 1944 samlades 58 av landets skolsköterskor i Svensk sjuksköterskeförenings dåvarande lokaler i Stockholm. Skolhälsovården skulle byggas upp och skolsköterskorna skulle vara dess ryggrad och stå för kontinuiteten.

Då bildades också Riksföreningen för skolsköterskor som i maj firar 70 års-jubileum.