Alla ingrepp som görs på en flickas eller kvinnas könsorgan utan medicinska skäl är könsstympning, ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelsen i Östergötland och Socialstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att ta fram vägledande material för dem som kommer i kontakt med flickor och kvinnor som har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning.

Norrköpings kommun är länsstyrelsens pilotkommun. Petra Blom Andersson är samordnare på Centrala elevhälsan och driver projektet. Angeläget är att alla som arbetar i förskola och skola kan identifiera de barn som är könsstympade, säger hon.

— Barnen behöver få vård, därför måste vi se till att alla utbildas.

Hittills har nästan alla inom skolhälsovården i Norrköping, sjuksköterskor, skolläkare och kuratorer, fått utbildning.