Ingela Bredenberg är ny ordförande för Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård. Att få lärosätena att starta specialistutbildning för diabetessjuksköterskor ser hon som en viktig fråga. Samarbete är i gång, men det är svårt att få dem att prioritera utbildningen.

Även psykiatrisjukskötersk­orna har ny ordförande, Henrika Jormfeldt, docent vid Högskolan i Halmstad. Att fortsätta synliggöra psykiatrisjuksköterskans arbete och vad det betyder för patienternas hälsa, ser hon som föreningens viktigaste uppgift just nu.