Europasamarbetet påverkar Vårdförbundets medlemmar på alla möjliga sätt, som arbetstagare, vårdpersonal och medborgare i Sverige och EU. Självklart är det viktigt att rösta. Det säger Jan Willem Goudriaan, t f generalsekreterare för Epsu, den fackliga organisationen för offentliganställda inom EU, som nyligen var på besök i Sverige.

Vårdfokus passade på att fråga vad han tycker är den viktigaste frågan inför EU-valet.

— Att få stopp på de kraftiga åtstramningarna inom offentlig sektor som inte lett till fler jobb utan till massiv arbetslöshet, särskilt bland ungdomar. Jag är också orolig över den växande extremhögern. Tittar du närmare på deras program så upptäcker du att de här partierna är emot fackförbund och fackliga rättigheter.

Han lyfter också fram några viktiga sakfrågor som EU styr över, som minimistandarden för yrkestiteln sjuksköterska och arbetstider. Frågor, som liksom allt annat, påverkas av den politiska inriktning EU får efter parlamentsvalet.

25 maj
... kan du vara med och påverka EU:s politiska inriktning genom att rösta fram 20 svenska ledamöter till Europa­parlametet — en demokratisk möjlighet som bara 46 procent av svenskarna utnyttjade vid EU-valet 2009.