Onkologisjuksköterskan Agneta Lönn sköter den infraröda kameran på Södersjukhuset i Stockholm. Hittills har 500 kvinnors bröst undersökts med kameran, som är ett delprojekt i den stora Karmastudien. Det är ännu osäkert om kameran motsvarar förhoppningarna. Fördelen är att undersökningen inte innebär att brösten kläms ihop, vilket många kvinnor tycker är obehagligt. Inte heller utsätts patienten för joniserande strålning, som vid en mammografi.

Agneta Lönn tar emot en patient i det svala undersökningsrummet. Den infraröda kameran söker efter områden i brösten som har ökad värmealstring och visar dessa tre­dimensionellt.

— Sätt dig ner och slappna av en stund. I den här undersökningen är det inget som känns eller strålar. Det enda du märker är surret från kameran. Sedan ska du få hålla upp armarna, säger Agneta Lönn till patienten.

Maligna förändringar har ökad ämnesomsättning och bildar egna blodkärl, vilket framträder som varmare delar på bilden. Bilden analyseras i kamerans dator, utan behov av bedömningar av mänsklig expertis. Sedan svarar datorn hur hög risken är enligt en speciell riskfaktor.

— Vi hoppas kunna hitta förändringar tidigare än med konventionell mammografi, speciellt hos kvinnor med täta bröst. När kameran hittar något skickas dessa kvinnor till magnetkameraundersökning, säger Mattias Hammarström, sjuksköterska och projektledare på Karolinska institutet.

Annars anses undersökning med magnetkamera vara alltför detaljerad och innebär risk för många falska bröstcancerlarm. Däremot pågår studier med ultraljud på Sankt Görans sjukhus i Stockholm och med datortomografi i Malmö.