Det började för tre år sedan med två projekt som skulle ge utlandsfödda personer med demenssjukdom en bättre vård. Tester för demenssjukdomar utvecklades så att exempelvis språk eller kulturell bakgrund inte skulle vara avgörande för resultatet. Nu ska modellen spridas över hela landet och utbildningssamordnare ska finnas i alla landsting och regioner.

Demenssjukdomar står först på tur. Tanken är, enligt professor Lennart Minthon vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus, att sedan gå vidare med andra stora folksjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt psykiska sjukdomar.

Region Skåne har satsat två miljoner kronor för spridning av resultat på regionnivå och staten bidrar med fyra miljoner för att resultaten ska få nationell spridning.