Högskolan i Borås har fått tillstånd att utfärda masterexamen inom området vårdvetenskap, med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. Det tänkta masterprogrammet är nyskapande och tydligt och både breddar och fördjupar kompetensen inom högtekno­logisk vård, skriver Universitetskanslersämbetet i sitt beslut.