Vasomotoriska symtom och hormonbehandling är frågor som behöver diskuteras vid råd-givning av kvinnor runt 80 års ålder och därefter. Det anser Linköpingsforskare som i en studie sett att 0,8 procent av kvinnorna i den åldersgruppen fått recept på medelstark hormonbehandling.