Trots omfattande åtgärdsprogram inom sjukvården ökar smittspridningen av resistenta bakterier på sjukhusen. Förra året ökade VRE med 49 procent och mrsa med 17 procent. Fallen av ESBL-bärande tarmbakterier ökade också med 13 procent.

Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten.