Patienter är ofta medvetna om sina livsstilsproblem, men behöver stöd för att göra något åt dem. Det visar distriktssköterskan Elisabeth Brobecks doktors­avhandling. De som verkligen förmådde ändra sin livsstil var oftast yngre personer och lågutbildade. Men trots det gav sjukvårdspersonalen oftare livsstilsråd till män, äldre och dem med hög utbildningsnivå.