Vid årsskiftet startar Sveriges första privata, kommersiella navelsträngsblodbank. Familjer som vill spara navelsträngsblod får betala 20 000—30 000 kronor för att spara stamceller för framtida bruk. Forskarna och företagen bakom satsningen tror att det här kan innebära stora möjligheter i framtiden, men det finns inga garantier för att stamcellerna någonsin kommer till användning utan sparandet sker på spekulation.