Det har gått två år sedan den förra kongressen hölls, då i Berlin. Den här gången hålls mötet i Taiwans huvudstad Taipei den 3—7 oktober. Det blir ett stort antal vetenskapliga föreläsningar och seminarier inom hematologi, bakteriologi, cytologi, immunologi, virologi och molekylärdiagnostik bland annat.

IFBLS, International federation of biomedical laboratory science, är det internationella samarbetsorganet för biomedicinska analytiker. Det blir sex-sju personer i den svenska delegationen, en av dem är studenten Jennifer Arnqvist (se artikel intill). En annan är Anna Karin Ulander, studenthandläggare på Vårdförbundet.

— Jag ska hålla en föreläsning om hur vi har byggt upp Vårdförbundets studentorganisation och hur viktigt det är för oss biomedicinska analytiker att vara organiserade tillsammans med sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Dels blir vi starkare som grupp, dels kan vi lära mycket av varandra, säger Anna Karin Ulander.

Vårdfokus är också på plats och rapporterar både på webben och senare här i tidningen.