Råden om riskbedömning och indikationer för trombosprofylax har uppdaterats. Nya riskfaktorer är inflammatorisk tarmsjukdom och ablatio som båda innebär en femfaldigt ökad risk för VTE. Graviditet ökar risken för venös tromboembolism 10 gånger och 100 gånger i första trimestern vid överstimulering i samband med assisterad befruktning.