Jag har celiaki. Barn och tonåringar om att leva med glutenintolerans
Anna-Maria Schröder (red)

(Svenska celiakiförbundet 2015)


Omvårdnadsdiagnoser. Definitioner och klassifikation 2015—2017

Nanda international

(Studentlitteratur 2015, 3:e uppl)


Klinisk neurovetenskap
Bo Norrving m fl

(Liber 2015)