Jag har celiaki. Barn och tonåringar om att leva med glutenintolerans
Anna-Maria Schröder (red)
(Svenska celiakiförbundet 2015)

Omvårdnadsdiagnoser. Definitioner och klassifikation 2015—2017
Nanda international
(Studentlitteratur 2015, 3:e uppl)

Klinisk neurovetenskap
Bo Norrving m fl
(Liber 2015)