3,5 miljoner har landstinget i Västerbotten fått av Naturvårdsverket till en anläggning som bryter ner lustgas på Norrlands universitetssjukhus. Då den tas i bruk ska utsläppen av lustgas minska med 500 ton koldioxid om året, vilket innebär en halvering. Pengarna täcker halva byggkostnaden.