Det finns redan i Skåne och är på gång i Stockholm. Nu 
har Västra Götaland beslutat 
att utreda förutsättningarna 
för mobil röntgen i regionen. Frågan är om det ska ske i egen regi eller i samarbete med kommunerna.