Det finns redan i Skåne och är på gång i Stockholm. Nu har Västra Götaland beslutat att utreda förutsättningarna för mobil röntgen i regionen. Frågan är om det ska ske i egen regi eller i samarbete med kommunerna.