— Jag kan ju inte med säkerhet säga att det blir så, men med allt fler sökande ökar betygskraven. Det borde rimligen leda till att fler orkar hela vägen fram till examen, säger Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet och speciellt inriktad på frågor som rör biomedicinska analytiker.


När ansökningstiden nu gått ut till höstens högskole- och universitetsprogram står det klart att antalet förstahandssökande till landets biomedicinska analytikerprogram ökat från 835 förra året till 906 i år.


Det kan låta lite, men då ska man ta med i beräkningen att det är tredje året i rad som söktrycket ökar.Ett stort problem med biomedicinska analytikerutbildningarna är att av dem som sedan börjar utbildningen är avhoppen relativt många. En anledning har varit att studenterna helt enkelt inte haft de grundförutsättningar som krävs för att klara det relativt avancerade programmet. Men ju fler som söker desto större blir betygskraven på dem som tas in.


— Jag ser positivt på det här. Det visar att de senaste årens kommunikation från Vårdförbundets sida om vårdens behov av biomedicinska analytiker och olika lärosätens kampanjer och att aktiviteter för att öka intresset för utbildningen tycks spela roll, säger Anne Berndt.


Även antalet förstahandssökande till de högskoleprogram som rör Vårdförbundets övriga medlemsgrupper ökar. Undantaget är specialistsjuksköterskeutbildningarna. Inför förra höstterminen hade 5 235 sjuksköterskor en specialistutbildning som sitt förstahandsval. I år har antalet minskat till 5 027. Den negativa söktrenden har pågått under många år, vilket gjort det allt svårare för vården att få tag på sjuksköterskor med rätt kompetens.Många tycker att löneförhöjningen efter utbildningen är alltför låg i förhållande till vad det kostat i form av lönebortfall och ansträngningen att gå utbildningen. Åter på arbetsplatsen får de ofta inte heller mer avancerade uppgifter trots specialistsjuksköterskeexamen. 


Däremot vill allt fler gå grundutbildningen till sjuksköterska, trots alla skriverier om en allt tuffare arbetsmiljö och högljudda protester mot allt för låga löner inom yrket.


Antalet förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammen har ökat från 10 180 hösten i fjol till 10 830 i år. Räknar man dessutom in alla som kan tänka sig att läsa till sjuksköterska men som inte valt det i första hand handlar det om hela 20 438 personer.


På högskolan i Halmstad är exempelvis sjuksköterskeprogrammet det mest populära av alla de utbildningar som skolan erbjuder.Likväl som det råder brist på allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker har många orter svårt att locka till sig barnmorskor, främst kanske för att landstingen inte vill betala de löner på runt 30 000 kronor som många nyexaminerade barnmorskor numera kräver.


Men antalet som till hösten i första hand sökt sig till barnmorskeprogrammen har ändå ökat från 672 hösten 2014 till 709 i år.


Söktrycket till programmen för röntgensjuksköterskor har även det ökat, från 550 sökande hösten 2014 till 606 i år. Utbildningar lockar

                                                                   2014                         2015

Barnmorska                                               672                              709
Biomedicinsk analytiker                         835                              906
Röntgensjuksköterska                             550                              606
Sjuksköterska                                       10 180                         10 830
Specialistsjuksköterska                        5 235                            5 027

Källa: UHR, förstahandssökande hösttermin.