Omkring 2 100 sjuksköterskestuden­ter kommer att ta examen från svenska högskolor och universitet i juni i år. Det visar en kartläggning som Vårdfokus gjort. Siffran bygger på högskolorna och universitetens egna beräkningar.


Det här innebär att det kommer att finnas ungefär 140 fler nyutbildade sjuksköterskor att slåss om i juni, jämfört med förra året. Detta i en tid när bristen är som störst just på grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor, enligt Socialstyrelsen. Men någon fortsatt satsning på att utöka grundutbildningarna finns inte planerad, och det är inte överallt som det går ut fler. Det finns också lärosäten som räknar med att leverera färre nyutexaminerade än i juni i fjol, bland annat i Göteborg, Lund och Kristianstad.


Sett över hela läsåret är det framför allt Mälardalen och Umeå som kommer att märka av att färre examineras än vanligt.


I Umeå beror dippen till stor del på att hårdare dispensregler fått genomslag och att studenterna inte hunnit anpassa sig till de nya kraven. Färre än vanligt har lyckats ta sina poäng och klarat sig igenom utbildningen.


Enligt Vårdförbundet i Västerbotten är kaosartade placeringar under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen en annan viktig orsak till att studenter väljer att hoppa av.


Samtidigt som rekordfå nyutexaminerade lämnade Umeå universitet i början av året var vårdens sug efter nya sjuksköterskor stort. I januari hade Västerbottens läns landsting behov av att rekrytera ett hundratal sjuksköterskor, både specialister och grundutbildade. Det är mer än dubbelt så många jämfört med samma månad förra året. Läget nu inför sommaren är ungefär detsamma, berättar Ewelina Stenberg, HR-strateg som koordinerar landstingets sjuksköterskerekrytering.


Inför sommaren bedömer hon att det behövs ”minst lika många” sjuksköterskor som i fjol.Vid Mälardalens högskola är utbildningsledaren Per Andersson inte helt säker på varför färre sjuksköterskestudenter än vanligt tar examen just den här våren och sommaren. Men en bidragande orsak är att det var fler som togs in på distans bland dem som påbörjade sin utbildning 2012 och att distansstudenter generellt sett är sämre på att fullfölja sina studier.


Han har också uppmärksammat att fler sjuksköterskestudenter tar längre tid på sig att slutföra sin utbildning än tidigare — en bild som delas av många andra lärosäten.


— Här ser vi ett behov av att ta reda på mer, titta på avhopp och avbrott för att se vad de beror på för att kunna stötta studenterna, säger Per Andersson.