Att möta den som sörjer. Flera perspektiv på sorg efter dödsfall

Inger Benkel

(Meyers 2015)


Kulturkompetent omvårdnad

Gloria Kersey-Matusiak

(Studentlitteratur 2015)


MI för praktiker. Stöd och vägledning för motiverande samtal

Carl Åke Farbring & Stephen Rollnick

(Natur & Kultur 2015)