Att möta den som sörjer. Flera perspektiv på sorg efter dödsfall
Inger Benkel
(Meyers 2015)

Kulturkompetent omvårdnad
Gloria Kersey-Matusiak
(Studentlitteratur 2015)

MI för praktiker. Stöd och vägledning för motiverande samtal
Carl Åke Farbring & Stephen Rollnick
(Natur & Kultur 2015)