Nu har den första gruppen specialistsjuksköterskor inom neonatal omvårdnad examinerats från Karolinska institutet. Ämnet innehåller allt från nutrition och smärtlindring till teknik och anknytning.

Ulrika Ström började på Astrid Lindgrens barnsjukhus utanför Stockholm direkt efter grundutbildningen 2011.

— Specialistutbildningen har gett mig en djupare förståelse och ett helt annat lugn, säger hon.

Lugn behövs när patienten väger 450 gram, ligger i respirator och har två oroliga föräldrar bredvid sig.

Alla som har gått utbildningen, är anställda på en av neonatalavdelningarna på Stockholms sjukhus.

— Jag ser fram emot att få vara med och utveckla vården för våra små patienter och stärka samvården med föräldrarna även på nya Karolinska om ett år.