Diskrimineringsombudsmannens, DO:s, nya rapport om osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor vill skapa insikt i hur arbetsgivare arbetar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Den innehåller konkreta exempel och bygger på dokumentation från drygt hundra arbetsgivares arbete med att uppfylla lagens krav på jämställda löner.

Läs rapporten:
http://tinyurl.com/osakligt