Det behövs mer samarbete för 
att få fram tillräckligt med personal till hälso- och sjukvården. Det anser regeringen som gemensamt gett Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå hur olika aktörer ska samarbeta, bland annat för att anpassa utbildningarnas innehåll och antalet utbildningsplatser.