När chefer har ansvar för färre medarbetare minskar sjuktalen. Fackförbundet Vision har låtit undersöka chefers arbetsvillkor inom 15 branscher. Chefer inom vård, omsorg och sociala tjänster har ansvar för i genomsnitt 30 medarbetare. Chefer inom byggverksamhet har ansvar för 14 och chefer inom information och kommunikation för 7 medarbetare. Enligt rapporten skapar ansvar för stora personalgrupper missnöjdhet i arbetsgruppen, stress och överbelastning – vilket ökar risken för ohälsa.