Ambulanspersonalen i Region Kronoberg har inte mycket att klaga på när det gäller e-hälsoverktygen i ambulanserna. ”Det mesta fungerar klockrent”, säger ambulanssjuksköterskorna Jonas Stjernblom och Mikael Stenberg i Växjö när Vårdfokus följer med dem en tidig morgon.


De har en egen it-specialist anställd, Richard Andersson, själv ambulanssjuksköterska men också utbildad systemvetare. Han arbetar ständigt med att utveckla e-hälsoverktygen och ser till att utgå från personalens behov, som när den specialanpassade ambulansjournalen togs fram. 


Men Kronoberg satsar inte bara på it-system. Av ambulanspersonalen är 80 procent sjuksköterskor, de allra flesta vidareutbildade, som Jonas Stjernblom och Mikael Stenberg. Deras vardag är långt ifrån den för ambulanspersonal i de landsting och regioner där it-stödet är som sämst; de som ännu dokumenterar med papper och penna eller måste använda sina egna smarta telefoner för att hitta till adressen där patienten ska hämtas. Där återfinns Gotland, Örebro och allra sist i listan ligger Stockholm. Men Stockholm har efter att undersökningen gjordes fått ett nytt it-system så placeringen bör därefter ha förändrats. 


Rankinglistan finns i en rapport från E-hälso-myndigheten och grundar sig på en webbenkät med sjuksköterskor i ambulans som Vårdförbundet, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska institutet har gjort tillsammans. Kronoberg sticker ut genom att ”e-hälsan verkar fungera i den dagliga verksamheten”, står det i 
rapporten. Nästa steg i utvecklingen är att datorerna ska bytas ut mot läsplattor och att bilarna samtidigt ska förses med eget trådlöst nätverk. Det är också tänkt att ambulansjournalen automatiskt ska kopplas ihop med det sammanhållna journalsystemet. Först i form av en pdf-fil och i ett nästa steg ska systemen integreras helt.Ranklinglistan (maxpoäng 420):

 • 1. Kronobergs län 341
 • 2. Landstinget Blekinge 287
 • 3. Landstinget Södermanland 234
 • 4. Region Jönköpings län 224
 • 5. Norrbottens läns landsting 207
 • 6. Region Östergötland 201
 • 7. Landstinget Dalarna 194
 • 8. Landstinget i Uppsala län 193
 • 9. Västerbottens läns landsting 187
 • 10. Landstinget i Kalmar län 183
 • 11. Landstinget i Värmland 174
 • 12. Landstinget Västernorrland 178
 • 13. Region Skåne 159
 • 14. Region Jämtland/Härjedalen 144
 • 15. Region Gävleborg (delad placering) 141
 • 15. Region Halland (delad placering) 141
 • 17. Landstinget Västmanland 124
 • 18. Västra Götaland 98
 • 19. Region Gotland 97
 • 20. Region Örebro län 80
 • 21. Stockholms läns landsting 58*

* Fotnot: Stockholm har efter att enkäten genomfördes infört ett nytt it-system i ambulanserna.

Källa: E-hälsomyndigheten. E-hälsan inom abulanssjukvården - nationell kartläggning 2016