Av E-hälsomyndighetens rapport om e-hälsoverktyg i ambulanserna framgår att skillnaderna är stora i landet. Vården riskerar att bli olika beroende på var i landet man bor. David Liljequist anser att det nu behövs ett nationellt centrum för utveckling av ambulanssjuk­vården. 


— Frågan är försummad i flertalet landsting och regioner. Man använder inte ambulanssjuksköterskornas kompetens för att se till att patienterna får vård på rätt nivå, säger han.Enligt David Liljequist är den totala kostnaden för e-hälsa mindre än tre procent av landstingens budgetar.


— Det är en fullständigt orimlig nivå i en så kunskapsintensiv och komplex verksamhet som hälso- och sjukvård. Jämför man med finanssektorn som satsar mellan 10 och 30 procent på säkra it-system inser man hur absurt det är, säger han.