Mest utsatta är anställda inom de kvinnodominerade branscherna – vård, skola och omsorg. Där har arbetsskador och arbetssjukdomar som beror på organisatoriska eller sociala faktorer ökat med 83 procent under de senaste fem åren. Det innebär att den psykiska ohälsan har gått om belastningsskadorna och blivit den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdom.


Arbetsskador kan innebära både arbetsolycksfall och arbetssjukdomar och arbetsgivare har skyldighet att anmäla dem till Försäkringskassan. Uppgifterna här bygger på siffror från Arbetsmiljö­verket, vars uppgift är att föra statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet anmälningar.


Den statistik vi har sammanställt gäller enbart anmälningar av kränkande särbehandling.


Anmälda fall av arbetssjukdom orsakad av kränkande särbehandling (kränkning, mobbning, trakasserier och utfrysning)

 • 2011: 727
 • 2012: 695
 • 2013: 887
 • 2014: 1 164
 • 2015: 1 160


Antal anmälningar:

Arbetssjukdomar 2015

 • Kränkande särbehandling: 1 160
 • Totalt: 12 141

Kränkande särbehandling 2011-2015

 • Inom vård- och omsorgsyrken: 2 301
 • Inom alla yrken: 4 633

Arbetssjukdomar till följd av problem i relationerna med kolleger och överordnade 2011-2015

 • Problem med kolleger 2 179
 • Problem med chefen: 2 476
 • Totalt: 4 655