I september invigdes Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, en jättesatsning på två miljarder kronor. Där finns bland annat Sveriges enda MR-kamera i operationsmiljö, hybridsalar med avancerad bilddiagnos­tik och samtidig behandling av bland annat cancer, hjärt-, kärl- och neurologiska sjukdomar och en cyklotron för att snart kunna tillverka egen radiofarmaka.

Stig Eriksson är röntgensjuksköteska och roterar mellan sin gamla arbetsplats och de nya lokalerna.

— Vi är helnöjda med de två nya MR-kamerorna, man får finare bilder och så går det lite fortare. Det är den stora vinsten, säger han.