För mycket för ofta. Effektiva metoder för måttligt drickande
Anders Hammarberg & Karin Ramberg
(Natur & Kultur 2016)

Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning och klinisk verklighet
Ania Willman med flera
(Studentlitteratur 2016)

Enkätmetodik
Erik Berntson med flera
(Natur & Kultur 2016)