Forskare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och KTH ska undersöka varför sjukskrivningar är så vanliga i vården. Satsningen sker i samarbete med Västra Götalandsregionen. 


En fråga de vill få besvarad är om sjukskrivningar påverkas av att chefen har god kompetens 
i hälsofrämjande ledarskap. Projektet är uppdelat i två delar: 
i den ena studeras hur arbetsförhållanden påverkar sjukskrivningarna, i den andra fokuseras på chefens roll.

Läs mer:http://tinyurl.com/halsochef