Medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus har avsatt en halvtidstjänst för att en erfaren sjuksköterska ska kunna arbeta som mentor och ge nyutexaminerade kolleger hjälp att utvecklas i sin yrkesroll. Syftet är också att avlasta erfarna sjuksköterskor.