Med tanke på den brist som råder på biomedicinska analytiker är risken stor att den laboratorie­medicinska verksamheten på Sollefteå sjukhus snart inte längre kan bemannas dygnet runt. Det utbildas inte tillräckligt med biomedicinska analytiker så att tomrummet efter alla dem som går i pension kan fyllas.


— Bristen på biomedicinska analytiker är inte unikt för Sollefteå. Så här ser det ut på många ställen, både på region-, läns- och länsdelssjukhus. Men problemet blir större på ett länsdelssjukhus där man har ett mindre antal personer anställda. Det påverkar naturligtvis sjukhusets möjligheter att bedriva akutsjukvård, säger länsverksamhetschefen Ulf Jansson.