...av de extremt för tidigt födda i en studie på Karolinska institutet i Stockholm hade utvecklat symtom på autismspektrumtillstånd då de screenades vid sex års ålder. Bland barn som fötts efter en normal graviditetslängd är den andelen en procent.