Akademiska sjukhuset i Uppsala är först ut i Skandinavien att på bred front kombinera ultraljud och magnetkamera för att effektivare diagnosticera svåråtkomliga former av prostatacancer. Drygt 80 män har undersökts hittills och under 2016 kommer fler att omfattas.