Psykiatri
Jan-Otto Ottosson
(Liber 2015, 8:e uppl)

Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Katja Bergsten (red), Peter Lilliengren, Patrik Lindert m fl
(Natur & Kultur 2015)

Hjärnan bakom allt
Britta Sjöström
(Ordberoende förlag 2015)