Psykiatri
Jan-Otto Ottosson

(Liber 2015, 
8:e uppl)


Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Katja Bergsten (red), Peter Lilliengren, Patrik Lindert m fl

(Natur & Kultur 2015)


Hjärnan 
bakom allt
Britta Sjöström

(Ordberoende förlag 2015)