Vårdutbildningarna håller en hög nivå på undervisningen om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn, visar en sammanställning av Universitetskanslersämbetet.