Många är nöjda med utbildningen, därför kommer nu Ledarskaps­utbildning för äldreomsorgens chefer att ges som en reguljär kurs vid Högskolan i Borås. Det var ett av de lärosäten som valdes ut för att hålla kursen när den förra regeringen satsade på vidareutbildning av chefer inom äldreomsorgen. Den har omfattat fyra delkurser, om vardera 7,5 högskolepoäng, som bland annat har handlat om lagstiftning, ledningsstöd, upphandling och evidens.

Studierna har bedrivits på distans och hittills har 400 personer avslutat kursen. Den finns också på Umeå universitet och på Ersta Sköndal högskola.