I slutet av januari examinerade Sophiahemmets högskola sin första barnmorskekull. En andra kull togs in i höstas. Att Universitetskanslersämbetet tillstyrkte utbildningen, som vi skrev i förra numret av Vårdfokus, skedde tidigare. Vi beklagar felet.