Det är inte så länge sedan hon själv satt i skolbänken. Sara Both tog sjuksköterskeexamen i Umeå juni 2014 och har sedan dess arbetat framför allt inom kommunal vård i glesbygden kring Ånge kommun i Västernorrland.

Nu släpper hon patientarbetet för att vikariera som studenthandläggare på Vårdförbundet under ett år. Här kommer hon bland annat att arbeta med rekry­tering av nya studerande­medlemmar.

— Jag ser fram emot att få vara en mentor för studenterna så att de kan bli trygga i sina nya yrkesroller, säger hon.

Redan under sin egen studietid var Sara Both engagerad i skolpolitiska frågor. Hon startade ett särskilt studieråd för sjuksköterskor på den medicinska fakulteten vid Umeå universitet och var aktiv inom Vårdförbundets studentstyrelse.

Sara Both vill förändra och säger att hon motiveras av motstånd.

— Om någon säger ”så här har vi alltid gjort, det går inte att ändra på” vill jag bevisa motsatsen. Sen är det jättekul att lyckas med saker också, skrattar hon.

Jobbet på Vårdförbundet beskriver Sara Both som ett vägskäl i livet. Det handlar inte bara om att hon lämnar glesbygd för storstad och vården för Vårdförbundet. Nu får hon pröva ett annat stort intresse — ledarskap och organisations­arbete, och frågan är vad det blir i framtiden.

— Oavsett vad det blir är drömmen ett jobb med internationell anknytning i framtiden, gärna Nya Zeeland.

KONTAKT MED SARA BOTH:
Tel: 08-14 77 68
sara.both@vardforbundet.se