Risken att föda för tidigt ökar om mamman tar antidepressiva. Det visade en genomgång av sammanlagt 41 studier som gjordes av amerikanska forskare och presenterades i Public library of science, Plos one, 2014.

Bara ett år senare presenterades en stor studie gjord av amerikanska och finska forskare som kom till den motsatta slutsatsen.

I studien ingick 845 000 födslar från det finska medicinska födelseregistret. Risken att barnet föddes för tidigt var 16 procent lägre om kvinnan använde antidepressiva läkemedel och nästan 50 procent lägre för mycket för tidig födsel.

Samma studie kom däremot fram till att risken för flera andra komplikationer ökade om mamman tog SSRI-preparat, bland annat andningsproblem, vilket också påtalats i andra studier.

I somras publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften Jama där 3,8 miljoner födslar granskats. Forskarna fann att risken för pulmonell hypertension, PPHN, som innebär att blodet inte kan syresättas normalt i lungorna, ökar om mamman tagit antidepressiva i slutet av graviditeten. Risken är dock mycket liten.

Andra studier har visat på en ökad risk för hjärtfel, men en helt ny stor studie kom fram till att det är andra riskfaktorer som slår igenom.

Typen av SSRI-preparat kan vara avgörande, det pekar två nya studier på. Framför allt antidepressiva som innehåller paroxetine och fluoxetine misstänks öka risken för hjärtfel och kraniosynostos, att skallbenen växer ihop för tidigt. Den senaste studien är en översikt av 23 studier. Enligt den ökar risken för allvarligare missbildningar med 23 procent och risken för hjärtfel med 28 procent med antidepressiva som innehåller paroxetine under den första delen av graviditeten.

Även om risken från början är liten är varje ökning för hög, enligt forskarna.

En annan studie från samma forskare har visat att antidepressiva under andra och tredje trimestern är associerat med ökad risk för autism hos barnet.

Det är något som också visats i en studie av 750 000 födslar i Danmark. Den fann att 1,5 procent av barnen vars mammor tagit antidepressiva läkemedel hade autism, mot 0,7 procent för dem med mammor som inte tagit sådana mediciner.

En annan ny studie, gjord vid amerikanska Massachusetts general hospital, fann inget sådant samband. Forskarna där menar att det handlar om hur allvarlig mammans depression är – inte om hon tagit antidepressiva.