Ser inte värdet

Alla ord om patientsäkerhet och kvalitet betyder inte så mycket. Arbetsgivaren anstränger sig inte för att få legitimerade eller ser det som särskilt viktigt.

Ingrid Olsson
Förstår inte

Medicinsk biologi är en mer avancerad utbildning då den är forskningsförberedande så jag förstår inte varför det klagas. Kompetens handlar om så mycket mer än sin grundutbildning.


Rebecka

Värna leget 


Vad finns det för anledning för Naturvetarna att värna legitimationen, det har aldrig varit eller kommer att bli deras grund för att vilja att organisera biomedicinska analytiker och cytodia­gnostiker. 


Eva Wallander

leg biomedicinsk analytiker 
Galet ju!

Vill de utföra samma arbete som oss får väl de helt enkelt utbilda sig till BMA och inget annat. BRA VF att ni värnar om oss, men fy skäms Naturvetarna. 


BMA