Den som lider av långvarig smärta fokuserar helt naturligt på det onda, vanligt är att den drabbade ”parkerar” livet i väntan på att smärtan ska försvinna. Många väntar också på den perfekta behandlingen eller medicinen. Motivationen till att aktivera sig eller förändra sin livsstil är ofta låg.

MI är en samtalsmetod som har som mål att öka en persons vilja att förändra sig och tro på sin förmåga att klara av detta. Det gör MI mycket lämpad för möten med patienter med smärtproblematik, enligt författaren. Boken ger flera autentiska exempel på hur samtalen kan föras, både i grupp och enskilt. Den innehåller också korta teoretiska avsnitt om olika typer av smärta och om MI-metoden.