...studenter från andra länder läser vid Lunds universitet. De toppar listan över utländska studenter som studerar i Sverige för första gången, enligt Universitetskanslersämbetet. Därefter följer Uppsala (2 000) och Stockholm (1 800).