...studenter från andra länder läser vid Lunds universitet. De toppar listan över utländska studenter som studerar 
i Sverige för första gången, enligt Universitetskanslersämbetet. Därefter följer Uppsala 
(2 000) och Stockholm (1 800).