• Processorienterat lednings­system för patientsäker vård
  Anita Edvinsson
  
(Liber 2016)

 • Neonatologi
  Hugo Lagercrantz m fl
  
(Studentlitteratur 2015, 2:a uppl)

 • Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer
  Jörgen 
Malmquist & Bengt Lund

  (Studentlitteratur 2016, 6:e uppl)