• Processorienterat lednings­system för patientsäker vård
  Anita Edvinsson
  (Liber 2016)
 • Neonatologi
  Hugo Lagercrantz m fl
  (Studentlitteratur 2015, 2:a uppl)
 • Medicinska ord. Det medicinska språket: begrepp, definitioner, termer
  Jörgen Malmquist & Bengt Lund
  (Studentlitteratur 2016, 6:e uppl)