På Arbetsförmedlingens topplista över bristyrken på högskolenivå tillhör hälften våra yrkeskategorier. Sex av bristyrkena är specialistutbildade sjuksköterskor. Det är ett tydligt tecken på att vårdens kompetensförsörjning inte fungerar som den ska.

Vårdens arbetsgivare har länge förlitat sig på att vi som redan genomgått en högskoleutbildning själva ska finansiera vår specialistutbildning. Men nu börjar allt fler inse att något måste göras. Verksamheter som tar kompetensförsörjningsfrågan på allvar har mycket goda förutsättningar att bli attraktiva arbetsgivare i kampen om den livsviktiga kunskapen.

Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring, AST, innebär att de som specialistutbildar sig får en utbildningsanställning med full lön och övriga villkor enligt det gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Under 2015 har AST börjat sprida sig över lan­-det. Landstingen i Kalmar, Blekinge och Väster-botten samt kommunerna Heby, Finspång, Laholm och Karlskrona har tecknat kollektivavtal om AST. Landstinget Örebro har inrättat utbildningsanställningar och en överenskommelse om att teckna kollektivavtal har gjorts.

I Västra Götaland, Skåne, Värmland, Jönköping, Östergötland och Jämtland Härjedalen har landstingen infört utbildningsanställningar som liknar AST, men utan kollektivavtal med Vårdförbundet. I ytterligare nio landsting pågår samtal om att införa AST. Endast fyra landsting visar inget intresse för AST; Stockholm, Dalarna, Gotland och Gävleborg. Där fortsätter Vårdförbundet att påverka politiker och tjänstemän för att komma vidare i frågan.

Jag har själv en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. För mig var det ett stort och viktigt kliv framåt i karriären. Jag märkte vilken skillnad specialistkunskapen gjorde i verksamheten och jag fick också möjlighet att vara med och genomföra en satsning för att förbättra rollen för specialistutbildade och disputerade som arbetade kliniskt.

Om du ser behovet av en ökad specialistkunskap i din verksamhet och gärna vill specialistutbilda dig — prata med din arbetsgivare om möjligheten att få en utbildningsanställning. Ta gärna hjälp av den förtroendevalda på arbetsplatsen eller kontakta Vårdförbundets lokala avdelning där du bor om du vill veta mer om AST. Specialistkunskap gör vården bättre och säkrare och är värdefull för dig i din fortsatta karriär.