När sjukhusen bara blir större och större behövs bra sätt för att hitta personalen. Det har i alla fall region Midtjylland i Danmark ansett. De vill lätt kunna spåra personal och utrustning och provar en ny teknik för det, så kallade RFID-chip. Det första av sjukhusen som ska testa tekniken är det nya universitetssjukhuset i Århus. Både utrustning och personalens namnskyltar ska taggas med ett mikrochip som är sökbart i ett dataprogram.

Med tekniken på plats är tanken att tid som i dag läggs på att leta ska gå att spara in, vården bli mer effektiv och patientsäker. Enligt beräkningar som gjorts i de danska regionernas gemensamma utskott för sjukvårdsinnovationer ska systemet spara in 15 minuter per medarbetare och dag, tid som i dag anses gå till letande.

— I de nya sjukhusen blir det bara enbäddsrum. Det betyder att två sjuksköterskor under kvällspasset ska ha överblick över 24 olika rum. Då är det bra om man inte blir av med varandra, förklarar Johnny Olsson, programledare för införandet av tekniken vid sjukhuset.

Anni Sørensen är översjuksköterska och håller med om att det kan vara svårt att hitta sjuksköterskekolleger, läkare och annan personal tillräckligt snabbt.

— Men framför allt är det problem med all tid det tar att leta efter utrustning. Det gäller både små och stora saker, säger hon.

Anni Sørensen är mån om att sökverktyget inte ska vara krångligt att använda. De har haft en del tekniska problem under provtiden, men felen är på väg att lösas, enligt Johnny Olsson.

Sökningen går till så att man via en dator eller smart telefon får veta positionen för dem som bär mikrochipet.

— Än så länge kör vi all sökinformation i text på stortavlor. Men det är meningen att personalen på sikt ska kunna använda sina smartphones som sökverktyg, säger Johnny Olsson.

Sökverktyget ska visa om till exempel en sjuksköterska är inne hos en patient och helst inte bör störas. En av förhoppningarna är att det ska leda till mindre stress och oro för att bli störd.

Den som befinner sig på toaletten, i omklädningsrummet eller i måltidsutrymmen ska inte spåras.

Bland sjuksköterskorna är hälften för och hälften oroliga inför det nya sökverktyget.

— De menar att det kan vara kränkande att andra hela tiden vet var de befinner sig. Dessutom finns det en oro för att information ska lagras och användas av arbetsgivaren i andra syften, säger Anni Sørensen.

Men arbetsgivaren har tydligt sagt att sökhistoriken inte ska sparas och att systemet inte kommer att användas för övervakning.