Under mars månad kommer alla studenter som går termin sex i programmen till sjuksköterska, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterska att få en elektronisk enkät i sin mejlbox. Avsändaren är Vårdförbundet Student och syftet är att få en samlad bild av hur den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu:n, fungerat för dem.

— Vfu är en stor del av utbildningen för våra medlemmar. Det är då man får pröva sina vingar i verkligheten och det är viktigt att det fungerar och känns tryggt, säger Sofia Persson som är ordförande i Vårdförbundet Student och själv går på T6 på sjuksköterskeprogrammet.

Om resultatet blir heltäckande är tanken att skapa en guide över de lärosäten som har en välfungerade respektive bristfällig organisation kring vfu, liknande den så kallade AT-guiden som finns för läkarna i dag. Rankningen skulle kunna hjälpa dem som ska söka någon av utbildningarna och samtidigt fungera som en sporre för lärosäterna att hålla en hög kvalitet på vfu:n.

Med hjälp av kartläggningen hoppas Sofia Persson också få en slagkraftig rapport som kan användas för att driva frågan om en kvalitetssäkrad utbildning.

— Tanken är inte att peka ut enskilda arbetsplatser eller personal, utan ansvaret för vfu ligger helt hos högskolor och universitet. Det är en organisatorisk fråga för dem, säger hon.

Sedan ett par år är vfu ett prioriterat område i Vårdförbundet Students verksamhetsplan och en av de vanligaste orsakerna till att studenter hör av sig till de båda studenthandläggarna på Vårdförbundet. Frågorna kan handla om allt från att handledarna inte har handledarutbildning, till att stödet från skolan brister eller att man inte får möjlighet att nå kursmålen på sin placering.