Charlotta George är ny chief nurse officer på Socialstyrelsen, ett av Vårdsveriges mest okända toppjobb. Chief nurse är en post Världshälsoorganisationen, WHO, vill att varje land har. WHO styrs av en tung majoritet läkare, men behöver få in sjuksköterskor och ”nursing” i sina beslut.

Utan sjuksköterskorna och deras kunskap ser världshälsobjässen ingen chans att nå målen med vettig sjukvård i världens alla länder.

I höstas var hon på sitt första chief nursemöte i EU, laddad med synpunkter från Vårdförbundet, Sjuksköterskeföreningen, Barnmorskeförbundet och även Socialstyrelsens alla sjuksköterskor.

— Ett huvudtema var flyktingsituationen. Från Sveriges sida lyfte vi fram den stora ökningen av asylsökande och framför allt ensamkommande flyktingbarn. Vissa länder hade medskick från sina regeringar att berätta om att de var tungt belastade.

Hon lyssnade också in andra länders erfarenheter av hur sjuksköterskeyrket utvecklas. Vissa länder har krav på att kåren certifierar sig regelbundet för att få behålla sin legitimation.

— Dessutom var ”health care assistant” uppe för diskussion. Det nya vårdyrket som är ett mellanting mellan sjuksköterska och undersköterska, utan svenskt namn. Alla länder uppfattar rollen olika. Det här behöver vi följa och diskutera med vårt utbildningsväsen och i politiken.

Landets ”chefssjuksköterska”, ska vara en internationell kanal till regering och departement vad gäller frågor inom hälso- och sjukvård. I vissa länder har chefssjuksköterskan en avgörande roll för att det inte finns några andra tydliga ledare för sjuksköterskorna, de kan sakna både fackförening och yrkesorganisation.

I Sverige är rollen som chief nurse mer diffus. I debatten hörs snarare Vårdförbundets och Svensk sjuksköterskeförenings röster, som också påverkar genom att sitta med i expertgrupper och vara remissinstanser, både här och i EU. Men chief nurse är mer av en diplomat.

— Den är en kontaktpunkt internationellt. Det går att göra mycket genom att ha en dialog och föra fram frågor och åsikter. Jag lyssnar in och tar med värdefull kunskap tillbaka hit. Jag representerar landet utifrån min profession.

När WHA, World health assembly, WHO:s beslutande organ, har sitt årliga möte brukar världens ”chefssjuksköterskor” ha ett eget förmöte. Vissa länders chief nurse ingår också i landets beslutsfattande delegation. Men för Charlotta George är fokus i vår på det EU-möte som hålls i Amsterdam där situationen för de sköra äldre ska diskuteras.

— Oavsett vilket land vi sjuksköterskor kommer ifrån vill vi finnas där för våra patienter och deras anhöriga. Vi känner en gemenskap och jag är oerhört stolt över att höra till kåren.

På frågan varför det blivit just hon som flyger runt internationellt och representerar svenska sjuksköterskor, något många skulle beskriva som en rejäl karriär, får samtalet en mer personlig ton.

— Genom att tänka att jag har möjlighet att göra gott, i rollen som sjuksköterska ryms så mycket. Jag ser inte så många begränsningar. Jag är nyfiken och drivs av en vilja att utveckla både vården och mig själv. Och jag har tagit chansen när den dykt upp.